โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา
หมู่ที่ 5 ถนนน้ำยืน-นาจะหลวย บ้านหนองขอน  ตำบลโดมประดิษฐ์  อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 34260
เบอร์โทรศัพท์ 081-0761241
ข่าวประชาสัมพันธ์
มอบเงินอุดหนุนกองทุนเสมอภาค
ว่าที่ร้อยครีสมควร กงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา ได้มอบเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขนักเรียนทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 2/2563 แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  จำนวน 53 ทุน ในวันที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564  ณ ห้องประชุมโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2564,14:06   อ่าน 38 ครั้ง