โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา
หมู่ที่ 5 ถนนน้ำยืน-นาจะหลวย บ้านหนองขอน  ตำบลโดมประดิษฐ์  อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 34260
เบอร์โทรศัพท์ 081-0761241
ข่าวประชาสัมพันธ์
นางยุพาพร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ (อ่าน 32) 09 มี.ค. 64
โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา ทำบุญในวันมาฆบูชา และกิจกรรมทอดกฐินขยะ (อ่าน 22) 09 มี.ค. 64
คณะกรรมการตรวจสอบภายในเยี่ยมโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา (อ่าน 33) 19 ก.พ. 64
โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา จัดสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 36) 19 ก.พ. 64
มอบเงินอุดหนุนกองทุนเสมอภาค (อ่าน 38) 03 ก.พ. 64
โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา​ สพม.29​จัดการเลือกตั้งสภานักเรียน (อ่าน 48) 28 ม.ค. 64
นายวีระศักดิ์ พลมณี รองผอ.สพม.29มอบนโยบายจากท่าน ผอ.สพม.29 (อ่าน 48) 26 ม.ค. 64
โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยาชนะเลิศในการเข้าร่วมประกวดโครงการบริสเปิดประสบการณ์เรียนรู้เล่นเลอะนอกห้องเร (อ่าน 46) 26 ม.ค. 64
ว่าที่ร้อยตรีสมควร กงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยาได้ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ (อ่าน 45) 26 ม.ค. 64
กิจกรรม Big Cleaning day (อ่าน 43) 26 ม.ค. 64
ว่าที่ร้อยตรีสมควร กงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา ร่วมงานฌาปนกิจผู้ปกครองนักเรียน (อ่าน 35) 26 ม.ค. 64
โครงการเยาวชนทางสายใหม่ รุ่นที่ 1 (อ่าน 28) 26 ม.ค. 64
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ สสส.มูลนิธิเพื่อสุขภาพ(มสป.) (อ่าน 32) 26 ม.ค. 64
ทำบุญถวายผ้าป่า วัดป่าหนองขอนเจริญธรรม (อ่าน 31) 26 ม.ค. 64
กิจกรรม สวัสดีปีใหม่ 2564 (อ่าน 31) 26 ม.ค. 64